Świetlica Terapeutyczna Nr 1 Centrum Integracji Społecznej w Legnicy

Informacja

2 czerwca 2021

Dorosłych uczestników zajęć prosimy o dokonanie aktualizacji udziału w zajęciach telefonicznie (nr tel. 76 818 04 05) lub osobiście.