Świetlica Terapeutyczna Nr 1 Centrum Integracji Społecznej w Legnicy

Nabór wychowanków (dzieci i młodzież) na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022

23 sierpnia 2021

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy, ul. Kościelna 3 informuje, że od 23 sierpnia 2021 prowadzony jest nabór wychowanków (dzieci i młodzież) na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022.

Karty zgłoszeniowe dziecka do specjalistycznej placówki wsparcia dziennego, Rodzice/Opiekunowie prawni powinni pobrać osobiście (dotyczy to również dzieci kontynuujących udział w zajęciach).

W związku z sytuacją zagrożenia pandemią praca w placówce przebiega przy zastosowaniu szczególnych zasad ostrożności w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla placówek wsparcia dziennego.

Zapraszamy