Jesteś tutaj: Start / Działalność

Działalność

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świetlica Terapeutyczna nr 1 została utworzona w 1987 roku decyzją władz miasta jako odpowiedź na specyficzne potrzeby środowiska dzielnicy Zakaczawie. Od początku swojej działalności spełniała różnorodne funkcje pomocowe wobec dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi. Zespół wyspecjalizowanych pracowników Świetlicy pod kierownictwem p. Barbary Szanduły stworzył szczególną atmosferę pracy z dziećmi i skutecznej pomocy w wielu dziedzinach ich życia.

Do 1997 roku siedzibą placówki był niewielki metrażowo lokal przy ul. Dmowskiego, jednak dzięki staraniom uzyskano obecny budynek, znacznie lepiej przystosowany do pracy z dziećmi. Zwiększyła się wówczas oferta pomocowa dla dzieci, jak też mogły rozwinąć się agendy naszej placówki : Fundacja Dzieci i Młodzież „ PROM – 2000 „ i Legnicka Akademia Surwiwalu „LAS” – działające na rzecz środowiska lokalnego. Zrealizowano atrakcyjne dla dzieci i młodzieży programy profilaktyczne, a także przeprowadzono szereg letnich i zimowych tematycznych obozów. Uczestnikami tych działań były dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną i niewłaściwym oddziaływaniem środowisk kryminogennych, alkoholizujących i narkotyzujących się. Jednocześnie poszerzył się zasięg oddziaływania placówki: oprócz sporej liczby dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, pojawili się uczniowie z innych szkół podstawowych ( nr 7, nr 6, nr 4, nr 20, a nawet nr 2), a także uczniowie niektórych szkół średnich, a po wprowadzeniu reformy szkolnej – liczna grupa gimnazjalistów. W celu zintensyfikowania oddziaływań środowiskowych podjęte zostały udane próby organizacji festynów dla dzieci z udziałem zaangażowanych rodziców i przyjaciół naszej placówki. Festyny wpisały się na stałe w dzielnicowy pejzaż, jako radosne wydarzenie dla dzieci.

W 2005 roku dyrektorem placówki została p. Bożena Brzeskot. Nawiązana została współpraca z instytucjami, które chętnie pomogły w zorganizowaniu i doposażeniu wzorcowej pracowni komputerowej. Prowadzone zajęcia dydaktyczne w oparciu o multimedialne programy cieszą się wielkim zainteresowaniem podopiecznych. Dodatkową ofertą kulturalną, przybliżającą świat sztuki teatralnej, są cyklicznie organizowane wycieczki do Teatru Lalek we Wrocławiu na wybrane przedstawienia klasyki dziecięcej. Nasza placówka współpracuje również z legnickimi instytucjami kreującymi kulturę, poprzez udział licznej grupy dzieci w proponowanych wystawach, konkursach, warsztatach, festynach i spotkaniach autorskich.

Świetlica Terapeutyczna nr 1 spełnia swoją misję środowiskową dając dzieciom i młodzieży alternatywne możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w bezpiecznych warunkach i przy akceptacji grupy rówieśniczej, a także udzielając skutecznego wsparcia w radzeniu sobie z t

Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy jest. jednostką działającą na podstawie Statutu nadanego Uchwałą nr XLVII/489/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 roku i przepisów obowiązującego prawa.

Do Świetlicy przyjmowani są uczniowie szkół legnickich w wieku od 5 do 18 lat na wniosek/prośbę rodziców/opiekunów prawnych dziecka wobec których Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka wydał opinię o potrzebie pobytu w placówce. Placówka jest jednostką nie feryjną i w okresie ferii zimowych jak i wakacji prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą na podstawie harmonogramów zajęć dostosowywanych do potrzeb, zainteresowań, oczekiwań i propozycji wychowanków
i ich rodziców/opiekunów.