Projekt profilaktyczny „Jest Sprawa! – Stop Przemocy”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt - „Jest Sprawa! – Stop Przemocy” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i  finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz  Gminy Legnica.

 

Informacja o projekcie  „Jest Sprawa! – Stop Przemocy”

okres realizacji

                                           06.08.2018r – 31.12.1018r.                                          

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Jest Sprawa! – Stop Przemocy”

 

Projekt profilaktyczny „Jest Sprawa! – Stop Przemocy” zgłoszony przez Gminę Legnica  do  konkursu ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018 znalazł się w gronie projektów, które otrzymały  dofinansowanie na jego realizację z Ministerstwa. Pomysłodawcą i realizatorem tego zadania jest Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy.

 

Cele projektu:

Zintensyfikowanie oraz podniesienie atrakcyjności i jakości pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą, w tym przemocą rówieśnicza lub przemocą domową.

 

Odbiorcy działań:

Rodzice, dzieci i młodzież będący mieszkańcami Gminy Legnica, głównie  z dzielnicy Zakaczawie, w tym osoby korzystające z oferty pomocowej Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy.

 

Główny cel projektu:

Projekt „Jest Sprawa! – Stop Przemocy” ma na celu rozszerzenie pomocy i zwiększenie skuteczności  oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży ze środowisk narażonych na zetknięcie się ze zjawiskiem przemocy. Realizacja różnorodnych form działań wychowawczych, terapeutycznych  i integracyjnych,    a także wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjnym oraz  innowacyjnymi formami aktywności pozaszkolnej sprzyjającej konstruktywnej organizacji czasu wolnego dzieci i ich rodziców ma stanowić skuteczne narzędzie w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci  i ich ochronie przez przemocą.

 

Proponowane działania:

 • Piknik rodzinny „Rodzinnie – bez przemocy”
 • Warsztaty kompetencji rodzicielskich: „Wychowanie bez porażek? Tak – bez przemocy”
 • Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci: „Sprawa dla Junior reportera”
 • Warsztaty dla dzieci starszych: „Uczymy się żyć ze złością ale bez przemocy”
 • Wyjazd integracyjny – wyjazdowy całodzienny „Warsztat Dobrego Samopoczucia”
 • Warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci „ Złoszczę się jak lew, niedźwiedź czy … myszka?”
 • Świąteczne spotkanie integracyjne „Świątecznie – bez przemocy”
 • Punkt Ochrony Przed Przemocą, w tym „Internetowa Poradnia dla Małych  i Dużych” pod adresem e-mail poradniainternetowa@swietlica-terapeutyczna-nr1.pl                 

          oraz „Porada na telefon” pod numerem telefonu 693 806 070 (czynny w czwartki od godz. 16:00 do godz. 19:00)

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz doradztwo prawne w ramach Punktu Ochrony Przed Przemocą

 

Czas trwania projektu:

06.08.2018r – 31.12.1018r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje: sekretariat Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy, ul. Bracka 16

Tel. 076 8547515 www.swietlica-terapeutyczna-nr1.pl; e-mail: swietlicaterapeutyczna1@wp.pl oraz Środowiskowe Centrum Integracyjno – Profilaktyczne w Legnicy,

ul. B. Chrobrego 13,

tel. 76 720 86 14.

 

Do pobrania:

Format *.docx

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Jest Sprawa! - Stop Przemocy"

Informacja o projekcie "Jest Sprawa! Stop Przemocy"

Format *.pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Jest Sprawa! - Stop Przemocy"

Informacja o projekcie "Jest Sprawa! - Stop Przemocy"